Organizace výuky ZŠ od 14. 10. do 30. 10. 2020

Aktuality
187

Od středy 14. 10. 2020 se zakazuje na základě usnesení vlády osobní přítomnost na základním vzdělávání v ZŠ s výjimkou tříd podle § 16 odst. 9.

Od 14. 10. do 23. 10. 2020

 • Přecházejí všechny třídy ZŠ kromě V.C na distanční výuku, využívána je služba Google Učebna.
 • Třída V.C bude mít prezenční výuku denně od 8.00 do 11.40 hod. dle rozvrhu aktualizovaného TU a ZŘ. Výuku vede TU.
 • Pro žáky, kteří se nemohu účastnit distanční výuky online, připravují vyučující tištěné materiály.
 • Žáci si mohou přijít osobně vyzvednout na vrátnici vytištěné podklady k výuce v pracovních dnech od 9 do 10 hodin.
 • V prostorách školy je povinné zakrytí dýchacích cest.

Stravování

 • Školní stravování bude v jídelničce ZŠ poskytováno pouze přihlášeným žákům V.C.
 • Výdej obědů: 11.40 – 12.20 hod.
 • Ostatním žákům budou obědy automaticky odhlášeny.
 • Nyní není možné z hygienických důvodů poskytovat školní stravování (ani do jídlonosičů) žákům účastnícím se distanční výuky.

Školní družina

 • Provoz ŠD je omezen, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků.
 • Provoz ŠD pro třídu V.C: předběžně podle zájmu zákonných zástupců žáků bude provoz ŠD pro V.C do 14.00 hod. Zájemci o účast v ŠD se musí nahlásit třídní učitelce během 13. 10. 2020. Žák, který bude v ŠD, musí mít v deníčku uveden čas odchodu a zda odchází sám, nebo v doprovodu pověřené osoby.

Podzimní prázdniny a dny volna: 26. 10. – 30. 10. 2020

 • Neprobíhá výuka, a to ani distanční formou.
 • Opětovné zahájení prezenční výuky se předpokládá od pondělí 2. 11. 2020.

Informace o ošetřovném pro zákonné zástupce žáků

 • Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do 10 let, rodič dostane 60 % denního vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude dítě v karanténě, nebo bude uzavřená škola.
 • V žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená, postačí čestné prohlášení.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Menu