Odchod ze školy a absence

Odchod žáka ze školy v průběhu vyučování:

Žáci 1. – 5. ročníku:

  • mohou odejít ze školy během vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo dospělé osoby určené zákonným zástupcem.

Žáci 6. – 9. ročníku:

  • mohou odejít samostatně pouze za podmínky předložení Žádosti o uvolnění z výuky – omluvenka (krátkodobá);
  • tuto žádost předloží žák třídnímu učiteli (při uvolnění na více vyuč. hodin) nebo vyučujícímu v dané vyučovací hodině (při uvolnění na 1 vyuč. hodinu);
  • potvrzení zůstává uloženo na vrátnici školy.

Žádost o uvolnění z výuky – omluvenka (dlouhodobá)