Školní projekty

Žadatel – spolky rodičů:

Participativní rozpočet:

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území Statutárního města Ostravy:

Erasmus+ (oblast školní vzdělávání, klíčová akce 1 – KA121-SCH, Výzva 2023):

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III:

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší:

Další projekty:

Operační program Jan Amos Komenský:

Komponenta 3.1 – Digitalizujeme školu:

  • Digitální učební pomůcky
  • Prevence digitální propasti

Komponenta 3.2.2. – Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy:

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy:

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání – Výzva č. 02_20_080 Šablony III:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

Školní družina:

Název projektu: Modernizace učeben v ZŠ MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1

Číslo jednací: MMR-24846/2023-55/1

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001619

Program: Integrovaný regionální operační program

Priorita: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Prohlédněte si aktuality projektu

Erasmus+ – program Evropské unie na období 2014–2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport:

Mezinárodní projekty Comenius – partnerství škol:

eTwinning – aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami: