Školní projekty

Žadatel – spolky rodičů:

Participativní rozpočet:

Komponenta 3.1 – Digitalizujeme školu

  • Digitální učební pomůcky
  • Prevence digitální propasti

Komponenta 3.2.2. – Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání – Výzva č. 02_20_080 Šablony III:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

Školní družina:

Erasmus+ – program Evropské unie na období 2014–2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport:

Mezinárodní projekty Comenius – partnerství škol:

eTwinning – aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami: