Školní knihovna

Školní knihovna je umístěna ve třech místnostech: v přízemí pavilonu B (Knihovna Luk), v 1. patře pavilonu G (Knihovna Kle) a starší knihovní fond ve školní klubovně Lukin.

Výpůjční řád naší knihovny je velmi podobný řádu Knihovny města Ostravy. Knihy se půjčují na jeden měsíc žákům a zaměstnancům školy, v případě, že o knihu nemá nikdo další zájem, lze výpůjčku prodloužit e-mailem na adresu knihovnice lenka.jerabkova@zslukasove.cz (Luk), jana.bestova@zslukasove.cz (Kle), prostřednictvím zprávy v systému Škola OnLine, popř. osobně. Čtenář může mít zapůjčeny dva tituly. Aby knížky dlouho vydržely, je potřeba se o ně řádně starat. Před přihlášením do knihovny si přečtěte celé znění Výpůjčního řádu školní knihovny.

Nabídku knih z části Luk si můžete prohlédnout ve školním informačním systému Škola OnLine, který eviduje i výpůjčky a ve kterém si knihu můžete rezervovat.

Co v naší školní knihovně najdete?

 • knihy pro začínající čtenáře
 • dobrodružnou literaturu – sci-fi, fantasy, detektivky
 • humoristickou literaturu
 • pohádky, pověsti, báje a bajky
 • prózu pro dívky
 • klasickou světovou a českou literaturu
 • naučnou literaturu
 • bilingvní a cizojazyčnou literaturu (AJ)

Půjčujeme též časopisy Čtyřlístek a Časostroj.

Veškeré aktuální informace o chodu knihovny najdete na nástěnce v koridoru školy.

O knihovnu se starají knihovnice Mgr. Lenka Jeřábková a Mgr. Jana Bestová, které vám rády zodpoví zvídavé dotazy a zaevidují tipy na koupi nových knih.

Těšíme se na setkání se zvídavými čtenáři.

Mgr. Lenka Jeřábková a Mgr. Jana Bestová

Knihovna Lukášové – B, přízemí – Mgr. Lenka Jeřábková
 • úterý: 9.40 – 10.00
 • čtvrtek: 9.40 – 10.00
Knihovna Klegova – G, 1. patro – Mgr. Jana Bestová
 • středa: 9.40 – 10.00 + individuálně dle domluvy

Těšíme se na setkání s dychtivými čtenáři!

Vaše knihovnice

Prohlédněte si postup Rezervace knih ve Škole OnLine.