Školní knihovna

Školní knihovna je umístěna ve třech místnostech: v přízemí pavilonu B (Knihovna Luk), v 1. patře pavilonu G (Knihovna Kle) a starší knihovní fond ve školní klubovně Lukin.

Výpůjční řád naší knihovny je velmi podobný řádu Knihovny města Ostravy. Knihy se půjčují na jeden měsíc žákům a zaměstnancům školy, v případě, že o knihu nemá nikdo další zájem, lze výpůjčku prodloužit e-mailem na adresu knihovnice lenka.jerabkova@zslukasove.cz (Luk), jana.bestova@zslukasove.cz (Kle), prostřednictvím zprávy v systému Škola OnLine, popř. osobně. Čtenář může mít zapůjčeny dva tituly. Aby knížky dlouho vydržely, je potřeba se o ně řádně starat. Před přihlášením do knihovny si přečtěte celé znění Výpůjčního řádu školní knihovny.

Nabídku knih z části Luk si můžete prohlédnout ve školním informačním systému Škola OnLine, který eviduje i výpůjčky a ve kterém si knihu můžete rezervovat.

Co v naší školní knihovně najdete?

  • knihy pro začínající čtenáře
  • dobrodružnou literaturu – sci-fi, fantasy, detektivky
  • humoristickou literaturu
  • pohádky, pověsti, báje a bajky
  • prózu pro dívky
  • klasickou světovou a českou literaturu
  • naučnou literaturu
  • bilingvní a cizojazyčnou literaturu (AJ)

Půjčujeme též časopisy Čtyřlístek a Časostroj.

Veškeré aktuální informace o chodu knihovny najdete na nástěnce v koridoru školy.

O knihovnu se starají knihovnice Mgr. Lenka Jeřábková a Mgr. Jana Bestová, které vám rády zodpoví zvídavé dotazy a zaevidují tipy na koupi nových knih.

Těšíme se na setkání se zvídavými čtenáři.

Mgr. Lenka Jeřábková a Mgr. Jana Bestová