Terénní pracovník

Pozici terénního pracovníka vykonává na naší škole paní Blanka Vašendová, DiS.

Kontakty:

Náplň práce terénního pracovníka:

  • ve spolupráci s učitelem identifikuje žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání,
  • provádí asistenci v domácím prostředí (vyzvednutí žáka z domova, doprovod do školy a ze školy, pomoc s přípravou školních pomůcek a se školní přípravou),
  • pomáhá žákům ve výuce,
  • pomáhá žákům i rodičům při vyřizování či návštěvě různých povinností (lékař, vyřízení dokladů, kroužků atd.),
  • pro žáky a rodiče pořádá tvůrčí dílny ve škole.