MFK Vítkovice

Naše Základní škola a mateřská škola MUDr. E. Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, která vznikla sloučením obou základních škol ke dni 1. 8. 2021, navazuje na tradici sportovních tříd ZŠ Klegova 27.

I nadále bude pokračovat spolupráce s fotbalovým oddílem MFK Vítkovice. To znamená, že můžete své sportovně nadané ratolesti přihlásit ke vzdělávání na naší škole.

Ve sportovních třídách jsou navýšeny hodiny tělesné výchovy (1. st. – 3 hodiny, 2. st. – 5 hodin týdně). V odpoledních hodinách navazují tréninky přípravek a mládeže pod vedením zkušených trenérů. Škola disponuje významným sportovním zázemím: 2 tělocvičny, 2 travnatá hřiště, gymnastický sál, tartanová dráha.

Další informace Vám sdělí: