Školní jídelna

Kontakty

Mobil: 724 056 862
E-mail: jidelna@zslukasove.cz

Mobilní aplikace

Strava.cz pro iOS a Android

Jídelníček

Aktuální jídelníček

Šárka Hrabicová

jidelna@zslukasove.cz
Vedoucí školní jídelny
při základní škole
Mobil: 724 056 862
Tel.: 596 787 636

Adresa školní jídelny

Klegova 1623/29A,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Mapy GoogleMapy.cz

 • Na webu www.strava.cz, kód naší jídelny je 4889 – den předem do 13.30 hod.
 • Telefonicky: 596 768 461 (záznamník) – den předem do 13.30 hod.
 • V programu Strava.cz – pro chytré telefony (Android a iOS)
 • Dle školského zákona č. 561/2004 § 119 se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.
 • Podle vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole.
 • Žák má tedy v první den nemoci nárok na dotovaný oběd a hradí pouze náklady na potraviny.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady na přípravu jídla, tj. potraviny + provozní náklady.
 • Plná hodnota stravy v naší školní jídelně činí 66 Kč. Přečtěte si další informace.
 • Prohlédněte si aktuální ceny stravného.
 • Žáci základní školy mají možnost stravovat se ve školní jídelně při ZŠ.
 • Stravné prodáváme vždy poslední den v měsíci, pokud na tyto dny nepřipadnou prázdniny.
 • Doplňkový prodej stravného je zajištěn každé pondělí od 7.00 hod. do 8.00 hod.
 • Informace o prodeji jsou vyvěšeny před vchodem do budovy školní jídelny a zveřejněny na školním webu.
 • Výdejny obědů jsou elektronicky propojeny s kanceláří školní jídelny. Proto je místo prodeje papírových stravenek zaveden prodej karet a čipů.
 • Čip (cena 123 Kč) si musíte zakoupit spolu se stravou. Při poškození čipu si musí strávník zakoupit nový. Čipy jsou nevratné.
 • Naše škola je zapojena do dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024.

Dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

Zařazení dle věku:

 • Kategorie 7-10 let: 33 Kč
 • Kategorie 11-14 let: 37 Kč
 • Kategorie 15 a více let: 41 Kč
 • Cizí strávníci: 100 Kč
 • Chcete-li platit obědy ve školní jídelně bezhotovostně (nutný souhlas s inkasem ve Vaší bance), zajděte si pro příslušné formuláře k vedoucí školní jídelny nebo si je stáhněte ze školního webu.
 • Pokud chcete mít uhrazeno stravné z účtu na další měsíc, souhlas k inkasu musíte odevzdat již do 15. dne předešlého měsíce.
 • Obědy budou automaticky načítány každý měsíc, počínaje 1. dnem v měsíci.
 • Nebudete již muset platit v hotovosti, budete se starat pouze o odhlášení stravy.
 • Základní škola ani školní jídelna neručí za neuhrazenou stravu z důvodu nedostatku finančních prostředků na Vašem účtě!