fbpx

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Jeřábková, školní metodik prevence

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět k pozitivnímu přístupu rodičů i veřejnosti ke škole. Snažíme se stále novými metodami práce zefektivňovat výuku, využívat nejmodernějších pomůcek a porozumět potřebám dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči. Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe.

Menu