Školní celebrity

Žáci si již tradičně mezi sebou ve spolupráci se svými třídními učiteli vybírají spolužáky, kteří jsou vždy na konci každého školního roku oceněni jako vzorní žáci naší základní školy – tzv. školní celebrity. Kdo a proč se stal školní celebritou? Kdo by se měl stát vzorem pro ostatní a kdo si zaslouží obdiv?

Prohlédněte si Školní celebrity.