MUDr. Ludvík Klega

Pamětní deska MUDr. Ludvíku Klegovi byla před naší školou odhalena dne 31. května 2023. Prohlédněte si průběh této slavnostní akce i další doprovodné akce.

Kdo byl MUDr. Ludvík Klega?

  • Narodil se 22. 8. 1888 v Ostravě-Hrabůvce.
  • Po skončení maturitní zkoušky na českém klasickém gymnáziu se stal posluchačem lékařské fakulty české univerzity v Praze, kde v roce 1914 promoval a nastoupil jako asistent profesora Thomayera v Praze.
  • Byl lékař, ruský legionář – podplukovník zdravotní služby.
  • Později působil jako městský lékař ve Ostravě-Vítkovicích, kde se zasloužil o zakoupení rentgenu, povinné snímkování plic a založení Ligy proti tuberkulóze (za osobního přispění Alice Masarykové).
  • V letech 1922- 1925 a 1932 byl starostou vítkovického Sokola. Z jeho iniciativy bylo postaveno sokolské kino Rekord, které bylo později přejmenováno na kino Mír, v němž dnes sídlí známé ostravské Divadlo Mír.
  • Zemřel 9. 1. 1933 v Ostravě-Vítkovicích.

Další informace naleznete na webu: