MUDr. Ludvík Klega – odhalení pamětní desky

Pamětní deska MUDr. Ludvíku Klegovi byla před naší školou odhalena dne 31. května 2023.

Prohlédněte si:

Slavnostního aktu odhalení pamětní desky se zúčastnili:

Za zapůjčení roll-upů k historii legionářů a historii naší republiky, koordinaci s krajským vojenským velitelistvím a celou organizaci akce děkujeme Mgr. Martinu Lokajovi, předsedovi Jednoty Československé obce legionářské (ČsOL) Ostrava I.

Na organizaci akce se podílela také Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS., vedoucí odboru školství a sportu úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Součástí slavnostního odhalení pamětní desky byly také prezentace žáků o životě MUDr. Ludvíka Klegy. Přípravu těchto prezentací koordinoval Mgr. Jan Číhal.

Mgr. Václav Vávra