fbpx

Školská rada

Mgr. Lenka Jeřábková

Zvolena
pedagogickými pracovníky školy

Mgr. Ivana Stašková

Zvolena
zákonnými zástupci žáků

Mgr. Jan Číhal

Zvolen
pedagogickými pracovníky školy

Monika Radová

Zvolena
zákonnými zástupci žáků

Menu