fbpx

Školská rada

Mgr. Lenka Jeřábková

Zvolena
pedagogickými pracovníky školy

Mgr. Ivana Stašková

Zvolena
zákonnými zástupci žáků

Menu