Školská rada

Složení školské rady:

 

Školská rada:

  • schází se 2-3 ročně (vždy zve i vedení základní školy);
  • schvaluje celoroční plán školy, výroční zprávu, autoevaluaci a jejich plnění;
  • vedení ZŠ informuje školskou radu o finančních prostředcích školy vč. rozpočtu;
  • z každé schůze je sepsán zápis.
Menu