Školská rada

Mgr. Lenka Jeřábková

Zvolena
pedagogickými pracovníky školy

Michaela Kosellková

Zvolena
zákonnými zástupci žáků

Mgr. Jan Číhal

Zvolen
pedagogickými pracovníky školy

Monika Radová

Zvolena
zákonnými zástupci žáků