Projekt KiVa – setkání s finským velvyslancem

Aktuality, KiVa

Ve školním roce 2023/2024 se naše škola zapojila do mezinárodního programu prevence šikany „Kiusaamista Vastaan“ – zkráceně KiVa. Program vyvinutý na Univerzitě v Turku s podporou finského Ministerstva školství a kultury je využíván ve 22 zemích po celém světě. Metodika byla přizpůsobená českému prostředí, součástí je také monitorování výsledků, evaluace a zpětná vazba pro školu.

Na konci června 2024 proběhlo v Praze setkání zástupců zapojených českých škol s finským velvyslancem panem Pasim Tuominenem. Ředitelé škol si vzájemně předali zkušenosti se zaváděním KiVy ve svých školách, prodiskutovali svá očekávání, slabé a silné stránky projektu a spolupráci s organizací Schola Empirica, která program zaštiťuje. Součástí bylo také předání certifikátu za úspěšné zavedení programu do preventivních aktivit školy.

Programu bude pokračovat i dalším školním roce, mezi očekávané přínosy projektu patří:

  • Žáci ví, na koho se obrátit v případě krizových situací.
  • Žáci i učitelé o problematice snížení šikany a zvýšení wellbeingu diskutují, přemýšlejí nad ní a otevírají nová témata.
  • Škola není jen o výkonu, KiVa podporuje další schopnosti, které mají školy u žáků rozvíjet, například respektující vztah k sobě i ostatním.

Velké poděkování patří všem pedagogům a členům školního poradenského pracoviště, kteří se na úspěšném zavádění programu v průběhu školního roku podíleli.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy