Weby tříd a předmětů

 • Třída I. A – Poutníci z Lukášky – třídní učitelka Mgr. Silvie Pidrová
 • Třída I. B – Ješterky z Lukášky – třídní učitelka Mgr. Lucie Čenčíková
 • Třída II. A – Kamarádi z Áčka – třídní učitelka Mgr. Gabriela Koláčová
 • Třída II. B – třídní učitelka Mgr. Eva Panáčová
 • Třída II. S – třídní učitelka Mgr. Jitka Braczková
 • Třída III. A – třídní učitelka Mgr. Dita Nitschmannová
 • Třída III. S – třídní učitelka Mgr. Eva Bartková
 • Třída IV. A – Áčko z Lukášky – třídní učitelka Mgr. Kamila Vávrová
 • Třída IV. B – třídní učitelka Mgr. Veronika Tkačuková
 • Třída IV. C – třídní učitelka Mgr. Dáša Foltysová
 • Třída V. S – Námořníci z Klegovky – třídní učitelka Mgr. Vlasta Opravilová