Škola OnLine

Škola OnLine je elektronický školní informační systém, který obsahuje informace o průběžné klasifikaci žáků, absenci žáků ve vyučování, rozvrhu hodin a aktuálním suplování nebo předmětech a vyučujících.

  • Využíváním Školy OnLine získají zákonní zástupci žáků sledovat průběh vzdělávání svého dítěte.
  • Do Školy OnLine se mohou přes školní webové stránky přihlásit žáci i jejich zákonní zástupci (každý má své vlastní uživatelské jméno a heslo).
  • Škola OnLine umožňuje používat tzv. váhu známky – čím je známka důležitější, tím má větší váhu; tato váha se projevuje do průměrné známky z předmětu, takto vypočítaný průměr je ale pouze informativní a orientační.

Výsledná známka pro pololetní klasifikaci na vysvědčení nikdy nevychází jen z aritmetického průměru známek a pravidel pro zaokrouhlování.

Konečná klasifikace z předmětu je plně v kompetenci každého učitele.

Vážení rodiče,

prosíme Vás o průběžnou kontrolu klasifikace, jednotlivé známky můžete podepisovat elektronicky přímo ve Škole OnLine.

Současně je možné elektronicky podepisovat i výchovná opatření nebo hodnocení chování.

Postup je k dispozici TADY.

Vážení rodiče,
prosíme Vás o kontrolu osobních údajů uložených ve školní matrice (Škole OnLine).
Postup – přihlášení do webové verze Školy OnLine na počítači, notebooku nebo tabletu (nelze provést v mobilní aplikaci): horní menu – Ostatní moduly – Osobní údaje – Přehled osobních údajů – zkontrolovat všechny karty a údaje. V případě změn kliknout na Zaslat zprávu a nahlásit třídnímu učiteli změny.
Děkujeme

Postup v případě zapomenutí hesla do Školy OnLine:

  • klikněte na odkaz Zapomněli jste heslo? v modrém přihlašovacím okně a vyžádejte si nové heslo přímo ze Školy OnLine (podmínka: mít ve Škole OnLine zaregistrovanou e-mailovou adresu);
  • napište e-mail do školy: Mgr. Václav Vávra (vaclav.vavra@zslukasove.cz).

Zákonný zástupce žáka může školu informovat o absenci žáka formou elektronické omluvenky ve Škole OnLine:

  • v prostředí webového prohlížeče: horní menu – Komunikace – Zprávy – Omluvenka;
  • v prostředí mobilní aplikace (AndroidiOS): na úvodní obrazovce zvolit Elektronická omluvenka.

Tato elektronická omluvenka bude zaslána třídnímu učiteli.

Tato elektronická omluvenka nenahrazuje oficiální omluvenku, která musí být vždy zapsána v omluvném listu žáka.

Důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování je zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do 3 dnů od počátku absence.

Pro vstup do Školy OnLine je nutná registrace, kterou si můžete vyžádat e-mailem (vaclav.vavra@zslukasove.cz).