Uzavřená škola – hodnocení zadaných úkolů

Aktuality, Důležité
591

Vážení rodiče!

Děkujeme za zpětnou vazbu, Vaše postřehy a názory týkající se zahájené distanční výuky. Shodujeme se v tom, že nám záleží na pokroku a výsledcích našich žáků. Současný vývoj epidemiologické situace před nás všechny staví výzvu, jak v těchto dnech pojmout obsah a smysluplnost vzdělávání. Všichni učitelé se snažili v nastalé situaci rychle zorientovat a po hlavě se vrhli do dosud nepříliš využívané formy vyučování. Probrali své materiály a začali zodpovědně připravovat vhodná zadání a aktivity. Naším cílem není přesunout práci na bedra rodičů a prarodičů dětí, ale poskytnout jim v této náročné situaci maximální podporu a pomoc. V rámci svých předmětů stále přemýšlíme nad tím, jak vybrat a podat to nejdůležitější učivo a zredukovat vše nadbytečné. Každý učitel rozhoduje, co je potřeba procvičit, upevnit a kde pracovat dále s chybou. Protože chyba je nedílnou součástí procesu učení a její vědomé odstranění přispívá k lepšímu pochopení problému.

Abychom měli oboustrannou představu o úrovni splnění úkolu, učitelé odevzdaná zadání dle svého uvážení hodnotí. Někteří běžnou známkou podle pravidel hodnocení žáků, která jsou součástí školního řádu. Jiní doplňují komentář, co se povedlo a co méně, na co je se potřeba zaměřit. V tomto okamžiku není naším cílem klasická klasifikace, spíše evidujeme, zda žák úkol splnil či nesplnil.  Rozsah úkolů budeme nadále přizpůsobovat reálným možnostem žáků a individualizovat tak, aby každý mohl v daném termínu zadání zvládnout. Jsme si vědomi, že sedět celý den u obrazovky také není to pravé ořechové. Je potřeba se protáhnout, udělat nějaké domácí práce, obstarat domácí mazlíčky a věnovat se v rámci možností svým koníčkům. Hodnocení zadaných úkolů v rámci učení na dálku tedy bude po dobu mimořádné situace sloužit hlavně jako orientační zpráva o úspěšnosti splnění úkolu, nebude započítáváno do klasické klasifikace. Samozřejmě, že chválíme a kladně hodnotíme ty, kteří všechna zadání pravidelně a poctivě plní. Nikdo z nás neví, jak dlouho se budeme s epidemií potýkat, příští týdny nám ukáží, jak se bude vyvíjet další organizace probíhajícího školního roku. Vzájemnou spoluprací a pravidelnou komunikací (byť jen na dálku) všechno ale určitě zvládneme. V tomto okamžiku si všichni přejme hlavně zdraví!

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Menu