Olympiáda z českého jazyka 2020/2021 – výsledky okresního kola

V letošním školní roce je vše nové, „divné“, netradiční a vše online. Lednové okresní kolo Olympiády z českého jazyka bylo (jako všechny soutěže) poznamenáno koronavirem. Odehrálo se 26. ledna 2021 netradičně v prostorách školy. Na jeden konec naší počítačové učebny usedla Tereza Billová z 9. A, na druhý Ondřej Dvořák z 9. B a mezi nimi „hlídající pedagog“ zajišťující objektivitu (nepoužití nepovolených prostředků) soutěže.

Po vyřešení všech technických zádrhelů a opakovaném zálohování vyplňovaných souborů se úspěšně podařilo odevzdat/odeslat jazykovou část a později i slohovou práci na téma „Na tohle nechci zapomenout“.

Vyhodnocení soutěže nás potěšilo. Především ve slohu byli oba soutěžící výborní. V součtu obou částí se Ondřej umístil na děleném 9. – 14. místě a Tereza hned za ním na 15. – 17. místě. Oba si ověřili, že při přijímacím řízení na střední školu mohou směle konkurovat ostatním žákům i z víceletých gymnázií.

Soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.

Za vyučující českého jazyka Mgr. Lenka Jeřábková

Další aktuality:
Menu