Olympiáda z českého jazyka 2019 – výsledky školního a okresního kola

Dne 28. listopadu 2018 proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka.

Olympiáda byla vypsána pro žáky 8. a 9. tříd, počet účastníků se ustálil na čísle čtyřiadvacet. Vyšší absolutorium snesli pouze 3 žáci 9. tříd – Diana Adámková, Tereza Bittnerová a Adéla Marečková. Protože naši školu mohli v okresním kole reprezentovat 2 zástupci, rozhodli jsme se delegovat vítězku školního kola Dianu Adámkovou z 9. A + druhou v pořadí ze školního kola – Adélu Marečkovou z 9. B.

Okresní kolo se uskutečnilo 28. ledna 2019 a naše reprezentantky v něm rozhodně nezklamaly. Z celkového počtu 100 účastníků obsadila Diana Adámková dělené 16. místo a Adéla Marečková dělené 31. místo.

Děvčatům upřímně gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Dan Fešárek

Další aktuality:
Menu