Komixujeme na téma prevence

Komixování  bylo poslední akcí našeho projektu Mluvím, čtu a rozumím, který v tomto kalendářním roce proběhl za finanční podpory Statutárního města Ostravy.

O co šlo tentokrát? Během měsíce října žáci 5. – 9. ročníků v hodinách výtvarné výchovy měli za úkol nakreslit komiks, který výtvarně zpracovává nějakou krizovou, nebezpečnou situaci v životě dětí a dospívajících.

Dříve než se žáci dali do práce, proběhla s vyučujícími výtvarné výchovy živá diskuse na toto téma. Zprvu jsme měli obavy, zda žáci zvládnou tuto náročnou a vážnou tematiku zpracovat. Brzy nás však přesvědčili, že se v této problematice orientují velmi dobře. Důkazem je množství témat, která v komiksech graficky ztvárnili – šikana, kyberšikana, sebepoškozování, krádeže, zneužívání dětí, požívání alkoholu mladistvými, organizované party…

Kabinet výtvarné výchovy tak zaplnilo množství zajímavých komiksů. Paní učitelka Jana Gořulová vybrala ty zdařilejší a na zástupcích školního parlamentu pak bylo vybrat 3 nejlepší práce v jednotlivých ročnících.

A jak tedy náš školní parlament rozhodl?

V 5. ročníku se jim nejvíce líbily práce:

Anety Mlýnkové z 5. A, Nikoly Mahrové a Nicoly Kotasové z 5. B

Z 6. ročníku vybrali práce:

Barbory Kosellkové a Simony Vitkové z 6. A a Daniely Honové z 6. B

V 7. ročníku ocenili komiksy:

Lucie Kořenkové, Terezy Billové a Izabely Smigové ze 7. A

8. ročník nejlépe reprezentovaly práce:

Nely Švůgrové, Hany Wilkové a Karolíny Charvátové z 8. A

V 9. ročníku oslovily školní parlament práce:

Terezy Bittnerové a Dominika Vidličky z 9. A

a komiks Tomáše Gottvalda z 9. C

Vítězové se sešli 26. 11. 2018 ve školní klubovně Lukin, kde jim paní ředitelka předala ceny, které byly do soutěže zakoupeny za finanční podpory Statutárního města Ostravy. Vítězové tak byli oceněni knihou, komiksy či kufříky s výtvarnými potřebami.

Vítězné komiksy a i další zdařilé práce si můžete prohlédnout ve vstupní hale naší školy.

Děkujeme všem zúčastněným, gratulujeme vítězům a za organizaci akce patří velké poděkování všem vyučujícím výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Jany Gořulové.

Komixování také atraktivní a nenásilnou formou přispělo začlenit prevenci rizikového chování do výuky.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Lucie Kmošťáková

Menu