Rozpis výuky I. stupně ZŠ – změny od 5. června 2012

Aktuality, Důležité

Vážení rodiče,  

v pondělí 4. 6. 2012 bude dokončena výměna oken a úklid v pavilonu C. Stavební práce se přesunou od úterý 5. 6. 2012 na pavilon A, žáci 1. stupně se budou do konce školního roku učit v náhradních prostorách dle následujícího rozpisu: 

  • 1.A, 1.B, 2.A, 2.B – místnosti ve školní družině
  • 3.A – malá jazyková učebna –  pav. C, 2. p.
  • 3.B – jídelna u školní kuchyňky – pav. C, přízemí
  • 4.A – odborná učebna přírodopisu – pav. C, přízemí
  • 5.A – odborná učebna fyziky-chemie – pav. C, 2. p.
  • 5.B – učebna VV – pav. C, 2. p.

O dalších případných organizačních změnách budou žáci a rodiče informováni prostřednictvím zápisů v žákovských knížkách (deníčcích) a na webu školy.

Ve školní družině bude i nadále probíhat běžný ranní i odpolední provoz.

Zároveň Vás tímto žádáme o respektování pokynů zaměstnanců školy pro zajištění bezpečnosti Vaší i Vašich dětí.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Další aktuality: