Marek Hanuš – Junior Ambassador of Science and Technology

Aktuality

Marek Hanuš, žák 8.A, se v pondělí 12. prosince 2011 stane v Praze mladým velvyslancem vědy a techniky!

Přesněji řečeno – prostřednictvím programu Junior Ambassador of Science and Technology zavítá dopoledne na Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Odpoledne obdrží certifikát “Junior Ambassador of Science and Technology” a zúčastní se videokonference s austronautem Andrewem Feustelem. Celá akce se koná na pozvání pana Normana L. Eisena, velvyslance Spojených států amerických v Praze.

Projekt Junior Ambassador of Science and Technology je propojen také s firmou CTS Czech Republic s. r. o., která spolupracuje s ambasádou Spojených států amerických v Praze. Součástí této spolupráce je najít v Moravskoslezském kraji žáky 8. ročníku se zájmem o vědu a techniku. Jedná se o příležitost, jak podpořit nadané žáky a dát jim šanci v dalším studiu technických oborů. Obrovskou příležitostí pro vybraného žáka bude setkání s výjimečnými lidmi a také možnost získat studijní pobyt ve Spojených státech amerických.

Do programu Junior Ambassador of Science and Technology Marka Hanuše přihlásila Ing. Šárka Onderková, Markova třídní učitelka.

Gratulujeme Markovi k tomu, že byl vybrán na tuto slavnostní událost a setkání v Praze a přejeme mu hodně zážitků.

Mgr. V. Vávra

Další aktuality: