Rubrika:

Tisíc kultur, jedna Evropa

Náš mezinárodní evropský projekt Erasmus+ se jmenuje A thousand cultures, one Europe (Tisíc kultur, jedna Evropa). Spolupracujeme s partnerskými školami ve Španělsku, Walesu, Polsku, Litvě a Itálii. Obdrželi jsme grant ve výši 15 060 eur. Registrační číslo projektu je 2017-1-ES01-KA219-038557_2.