Návštěva zahraničních partnerů u nás

Ve dnech 9. – 11. dubna 2019 jste si určitě všimli zvýšeného ruchu ve všech prostorách naší školy. Hostili jsme totiž vzácnou návštěvu deseti učitelů z našich partnerských škol. Přijely kolegyně z Polska, Litvy, Walesu, Itálie a Španělska a my jsme jim samozřejmě chtěli představit naši školu i město v těch nejlepších barvách.

Proto jsme jim připravili různorodý program: prohlídku školy s náslechy v různých třídách, setkání s místostarostkou Ostravy-Jihu, návštěvu Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích i prohlídku města s průvodcem, ale také třeba expozici klobouků v informačním centru Nového Jičína. Vydařilo se také odpolední vystoupení žáků školy a setkání s rodiči.

Na hladkém průběhu celého pobytu našich hostů, zejména všech přesunů, se nemalou měrou podíleli naši deváťáci, kteří je obětavě vyzvedávali v hotelu každé ráno a doprovázeli téměř při všech aktivitách. Nejen že si procvičili angličtinu, ale také navázali s některými účastníky opravdu hezký vztah.

A co na to naši hosté?

Vaše děti jsou vždycky tak hodné? Jak docílíte takového soustředění dětí v hodinách? Škoda, že nemáme takové tabule jako vy, máme jen ty interaktivní. Kdo vám pomáhá s výzdobou školy? Jste škola zaměřená na hudební a výtvarnou výchovu? Kolik hodin hudební výchovy má 2.A? Jak to, že všechny učitelky ve školce umí hrát na klavír? Vždycky se ti velcí chovají k malým tak hezky?

To je jen několik z mnoha otázek, které jsme museli zodpovědět, ale ze kterých máme vlastně velikou radost. Ukázaly totiž, že ve srovnání se školami jinde v Evropě se vůbec nemáme za co stydět, naopak můžeme být pyšní.

Proto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem za všechno: za trpělivost, ochotu a pomoc při této několikadenní návštěvě, za krásné hodiny s Vašimi žáky, za doprovod při mimoškolních akcích, za přípravu vystoupení v tělocvičně…

A nesmím zapomenout na rodiče a jejich podporu (a dorty!).

Mgr. Zuzana Kramarenková, školní koordinátorka projektu Tisíc kultur, jedna Evropa

Prohlédněte si fotografie:

Menu