Vytvoř model školy – vyhodnocení školní soutěže

Letošní školní jarní informatická soutěž spočívala ve vytváření modelu školy, který si žáci mohli vyzkoušet v Icograms. Model školy mohl být zpracován dle skutečnosti, mohl být také doplněn čímkoli dalším dle přání či fantazie žáků…

Jak dopadlo vyhodnocení soutěže? Komu přisoudili vyučující informatiky na naší škole nejvíce bodů?

Výsledek:

  1. místo: Elen Kantorová (třída V. B) – 8 bodů
  2. místo: Klára Kosellková (třída V. B) – 6 bodů
  3. místo: David Dub (třída VI. S) – 5 bodů
  4. místo: Anna Hodová (třída IV. A) – 4 body
  5. místo: Natálie Polzerová (třída VII. B) a Jan Strakoš (třída VI. S) – shodně 3 body

Výhercům byly předány drobné věcné ceny.

Mgr. Václav Vávra

Další aktuality: