Crazy Schule

Aktuality

Dne 19. června 2024 se uskutečnil program pro žáky 6. ročníků pod názvem „CRAZY SCHULE“.

Nápad zrealizovat akci pro budoucí němčináře vznikl zcela spontánně, a to na základě vytvoření komiksů a jejich následné dramatizace žáky tříd VII. B a VII. S v rámci vyučovacích hodin německého jazyka. Žáci k úkolu zaujali zodpovědný a velmi kreativní přístup, a proto jsme se dohodli, že si toto divadelní představení nenecháme pouze pro sebe, ale půjdeme s komiksem „do světa“. Jednalo se o divadelní představení žáků třídy VII. S, kteří svůj komiksový příběh ještě rozšířili a pak vypracovali v programu CANVA.

V druhé části tohoto programu žákyně třídy VII. B seznámily šesťáky s názvy barev v německém jazyce. Proběhlo to zábavnou formou přiřazováním, hrou „Was fehlt“? a přesmyček, kdy byli odměněni tři nejrychlejší žáci se správným řešením. Sladkou odměnu si nakonec odnesli všichni včetně křížovek a vlajek německy mluvících zemí.

Kladný pozitivní ohlas, který přišel jak od žáků šestých ročníků, tak i od samotných účinkujících, byl pro mne největší odměnou a zároveň i výzvou, co „podnikneme“ příště. A stejný dotaz zazněl i od samotných žáků… 😊

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Andrea Tejzrová