Školní výlet 8.A a 8.B – pevnostní sruby Šilheřovice

Aktuality

Dne 22. května 2012 se uskutečnil dlouho plánovaný společný výlet tříd 8. ročníku po okolí Ostravy, konkrétně podél pevnostních srubů budovaných na obranu československé státní hranice v oblasti Šilheřovice, přičemž jsme měli objednánu prohlídku pěchotního srubu MO S – 11, který díky několika nadšencům prochází postupnou rekonstrukcí.

Výletu se zúčastnili 24 žáci z obou tříd a učitelé Ing. Šárka Onderková a Mgr. Dan Fešárek. Sraz byl na zastávce Křižíkova, odkud jsme se autobusem číslo 52 přesunuli na konečnou zastávku Paseky, odkud následoval pěší přesun do oblastí pevností. Před výše jmenovaným pěchotním srubem nás již čekali průvodci, kteří nás celým objektem provedli a přitom nás poutavou formou seznámili s jeho osudem. Na závěr prohlídky nám dokonce dovolili vyfotit se s některými exponáty muzea, na rozdíl od jiných prohlídek jsme si mohli všechno ohmatat, což celkově umocňovalo zážitek z prohlídky.

Po skončení prohlídky jsme pokračovali směrem do Hlučína, odkud jsme se autobusem číslo 56 přesunuli zpět do Ostravy, kde na zastávce Křižíkova následoval rozchod. Výlet jsme si náležitě užili. Obsahoval všechno, co by měl takový výlet obsahovat – procházka příjemnou krajinou, zážitky z přírody, exkurzi na zajímavé téma, vysoce hodnotný sportovní výkon, navíc jsme celý výlet absolvovali bez jakýchkoli zdravotních obtíží.

Lze si jen přát, abychom v budoucnu podobných akcí zažili co nejvíce.

Mgr. Dan Fešárek

Fotografie si můžete prohlédnout TADY.

Další aktuality: