Školní psycholog

Školní psycholog

Školní psycholog: PhDr. Hedvika Balandová

E-mail: hedvika.balandova@zslukasove.cz

Telefon: 596 784 723

Kabinet: pavilon C, přízemí (za odbornou učebnou přírodopisu)

Školní psycholog poskytuje intervenční činnost za účelem snižování rizika vzniku poruch chování, vytvářet specializační programy pro třídní kolektivy a preventivní programy.

Konzultační hodiny:

 • úterý: 12.30 – 13.30 hod.;
 • pátek: 8.00 – 9.00 hod.

Dále vždy dle předchozí domluvy.

Komu pomohu?
 • Žákům;
 • rodičům…
Jak pomohu?
 • Poradenství;
 • konzultace;
 • realizace krizových intervencí;
 • rodinná terapie;
 • preventivní programy zaměřené na zdravé klima školy a snižování rizika poruch chování, prevence patologických jevů – záškoláctví, šikana;
 • specializační programy pro třídní kolektivy;
 • zprostředkování ambulantní nebo internátní péče o žáka prostřednictvím Střediska výchovné péče Ostrava-Koblov;
 • besedy, přednášky…
Menu