Chemická olympiáda 2023 – školní kolo

V letošním školním roce se Chemické olympiády kategorie D zúčastnili Jan Glumbík a Michal Chytil (oba z IX. A).

Žáci si během ledna poradili s teoretickými úkoly, které byly převážně zaměřeny na dusíkaté sloučeniny. Ve škole následně v úterý 14. 2. 2023 proběhl test a praktické laboratorní cvičení. V laboratoři prováděli důkazové reakce na bílkoviny, kolorimetrické cvičení a reakce s cukrářským droždím.

Hochům budeme držet palce v okresním kole, které by se mělo uskutečnit počátkem března.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Martina Veřmiřovská