Školská rada – výsledky voleb

Aktuality

Dne 6. 9. 2022 proběhly na Základní škole MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace v rámci třídních schůzek volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků (dodatečná volba jednoho člena).

Zvolena byla paní Michaela Kosellková, která tak nahradila Mgr. Ivu Staškovou, která na svou funkci rezignovala.

Současné složení školské rady:

  • Ing. Lenka Holková, p. Monika Sikorová (obě za ÚMO Ostrava-Jih, jmenovány zřizovatelem školy)
  • p. Michaela Kosellková, p. Monika Radová (obě za zákonné zástupce žáků, zvoleny zákonnými zástupci žáků)
  • Mgr. Jan Číhal, Mgr. Lenka Jeřábková (oba za pedagogické pracovníky, zvoleni pedagogickými pracovníky školy)

Mgr. Jan Číhal

Další aktuality: