Nový název školy

Aktuality

Mateřská škola na ulici Mjr. Nováka 30 v Ostravě-Hrabůvce, dnes již bývalá součást naší školy, byla k 1. lednu 2022 rozhodnutím zřizovatele naší školy přičleněna k Základní škole a mateřské škole Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci.

Proto se od 1. ledna 2022 mění název naší školy na:

Základní škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

Další aktuality: