Simulované žákovské zastupitelstvo

Jaké je to být zastupitelem městského obvodu? To si vyzkoušely žákyně devátého ročníku – Eliška Čimburová (IX. A), Kateřina Němečková (IX. A), Zuzana Fabiánová (IX. B) a Tereza Svobodová (IX. B).

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2021 se v zastupitelské místnosti městského obvodu Ostrava-Jih zúčastnily simulovaného žákovského zastupitelstva, v němž se s ostatními zástupci škol věnovali aktuálním tématům obvodu.

První den byl zaměřen na workshopy, ve kterých si žáci upevnili vědomosti o principech demokracie a seznámili se s fungováním politiky na komunální úrovni. Druhý den se žáci rozdělili do šesti fiktivních politických stran a následně zpracovali problematická témata městského obvodu Ostrava-Jih.

Vše bylo ukončeno samotným zasedáním zastupitelstva žáků, které řídila Mgr. Dagmar Hrabovská, místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih.

Děkujeme za reprezentaci naší školy.

Přečtěte si další článek o tomto simulovaném žákovském zastupitelstvu na webu městského obvodu Ostrava-Jih.

Prohlédněte si všechny fotografie.

Mgr. Gabriela Černocká

Další aktuality:
Menu