Zápis do 1. ročníku – pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu do 1. ročníku. Těšíme se na děti v nové škole, která vznikne k 1. 8. 2021 sloučením ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a ZŠ Klegova 27. Zapisovat tedy budeme do organizace:

Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace.

Pro děti i rodiče připravujeme možnost prohlídky celého areálu a seznámení s učiteli. Jakmile to bude možné, rádi Vás přivítáme. Původně plánované březnové termíny prohlídky školy (18. a 23. 3. 2021) jsme z hygienických důvodů museli zrušit. Aktuální informace k novým termínům budeme průběžně zveřejňovat na webu školy.

Oficiální termín zápisu je stanoven na 7. 4. a 8. 4. 2021. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci není ještě zcela jasné, zda bude možná osobní přítomnost dětí s rodiči, nebo zda zápis proběhne pouze elektronickou formou.

Proto jsme k usnadnění administrativních záležitostí připravili tento formulář.

Žádáme Vás o vyplnění údajů, na jejichž základě Vás budeme následně kontaktovat a individuálně řešit přijetí dítěte k povinné školní docházce, nebo odklad povinné školní docházky. Nemůžete-li formulář vyplnit elektronicky, bude pro Vás tento formulář připraven v tištěné formě na vrátnici školy. Formulář můžete vyplnit do 30. 4. 2021.

Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky dítěte pro školní rok 2021/22, je nutné připravit:

  • doporučení  z:
    • pedagogicko-psychologické poradny nebo;
    • speciálně pedagogického centra;
  • a současně i doporučující stanovisko:
    • odborného lékaře (např. dětského);
    • nebo klinického psychologa.

Na vyřízení odkladu a doložení těchto dvou dokumentů škole je zákonem stanoven termín do 31. května 2021.

Máte-li jakékoli dotazy k zápisu do 1. ročníku na naší škole, kontaktujte nás:

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Leták k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022:

Další aktuality:
Menu