Informace ke školnímu stravování od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

Aktuality, Jídelna
 • Žáci účastnící se povinné distanční výuky mají nárok na dotované školní obědy.
 • Obědy budou vydávány pouze do vlastních jídlonosičů, a to ve stanovených časech (platí pro žáky obou škol ZŠ MUDr. E. Lukášové i ZŠ Klegova 27):
  • pro cizí strávníky: 11.00 – 11.15 hod.;
  • pro žáky 1. stupně: 11.15 – 11.45 hod.;
  • pro žáky 2. stupně: 12.00 – 12.45 hod.
 • Stravovat se ve stejném režimu mohou i nadále účastníci projektu „Obědy do škol“. Platí pro ně nadále stejná pravidla pro přihlašování a odhlašování obědů.
 • Strávníci, kteří mají stravné hrazené formou inkasa, mají automaticky navedeny obědy na měsíc březen. Pokud o obědy zájem nemají, jsou povinni si je sami odhlásit. ŠJ neodpovídá za neodhlášené obědy.
 • Odhlášky obědů:
 • Při odběru obědů z výdejního okénka jsou strávníci povinni mít zakryté dýchací cesty dle platných nařízení (respirátor FFP2).

Šárka Hrabicová, vedoucí školní jídelny

Další aktuality: