Přijímací řízení na střední školy a konzervatoře ve šk. r. 2020/2021

Vážení rodiče, žáci,

aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře ve šk. r. 2020/2021 si můžete prohlédnout na webu MŠMT.