Nový školní rok 2020/2021 – přání

Aktuality, Důležité
204

Vážení rodiče, milí žáci!

Prázdniny se nám chýlí ke konci, obchodníci se předhánějí s nabídkou školních pomůcek a na letácích zase čteme staré známé „Škola volá!“ Ano, je to zase tady, za pár dnů je tu nový školní rok. Ten minulý byl hodně zvláštní a upřímně řečeno – ani letos nevíme úplně přesně, co nás čeká. To ale neznamená, že bychom se ve škole nepřipravovali a nechystali vše pro úspěšný start.

Dnes a denně dostáváme množství pokynů k tomu, jak zorganizovat pohyb žáků ve škole, činnost kroužků, školní družiny, stravování… Všechny hygienické požadavky jsou pro nás samozřejmě závazné a budeme je respektovat. Škola, to ale odjakživa bylo a stále je také místo setkávání, společných zážitků a navazování nových kamarádství. Při hodnocení loňského ozdravného pobytu se také mnohokrát objevilo jako největší přínos pro žáky: „seznámila jsem se s novými spolužáky z jiných ročníků“, „našel jsem nové kamarády z dalších tříd“, „potkávali jsme se s jinými třídami, kde jsou fajn děcka“…

Virus nám v tom všem pak udělal docela „čáru přes rozpočet“. Mnoho plánovaných akcí se nemohlo uskutečnit a vzájemné návštěvy jsme museli omezit také. Určitě i vy už toho máte dost a těšíte se na normální školní provoz. Letos to budeme mít trošku náročnější kvůli nedokončené opravě podlahy ve školní jídelně, takže přechodně se budeme stravovat v prostorách školy. Během září budeme společně opakovat a vzpomínat, co jsme si zapamatovali z distanční výuky a na co můžeme dále navázat.

Ale změna je život – někteří žáci se přestěhovali, jiní přestoupili na víceletá gymnázia. Naopak v některých třídách se objeví noví kamarádi, setkáte se s novými učiteli, budete se učit v jiných učebnách. Uvidíme, co nám nový školní rok přinese, změn se nemusíme bát, společně je zvládneme.

Přeji všem hodně zdraví a pohodový školní rok!

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka

Menu