Pokyny k předávání vysvědčení ve 2. pol. šk. r. 2019/2020

Aktuality, Důležité
582

Vysvědčení bude předáváno v pátek 26. 6. 2020 ve dvou skupinách:

Od 8.00 do 9.30 hod. proběhnou třídnické hodiny s vydáváním vysvědčení pro všechny třídy I. stupně:

 • Žáky si vyzvednou před školou třídní učitelé.
 • S sebou si žáci přinesou roušku a složku na vysvědčení.
 • Žáci, kteří se osobně neúčastnili výuky ve skupinách, musí před vstupem odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem.
 • Po ukončení odcházejí žáci domů podle písemné informace předané rodiči třídním učitelům (žák odchází sám se souhlasem zákonného zástupce, nebo si žáka vyzvedne před školou v 9.30 hod. doprovod).
 • Žáci zařazení do skupiny A, která dochází od 15. 5. 2020 do školy, se mohou v případě zájmu zúčastnit i dne 26. 6. 2020 činnosti školní družiny ve stejném režimu. Tuto informaci je nutno sdělit třídnímu učiteli nebo vychovatelce p. Michálkové nejpozději do 19. 6. 2020 a přihlásit si oběd u vedoucí ŠJ ZŠ. (ŠJ vaří pouze pro žáky tří skupin, kteří dosud docházeli osobně do výuky)

Od 10.00 do 11.30 hod. proběhnou třídnické hodiny s vydáváním vysvědčení pro všechny třídy II. stupně:

 • Žáky si vyzvednou před školou třídní učitelé.
 • S sebou si žáci přinesou roušku a složku na vysvědčení.
 • Žáci, kteří se osobně neúčastnili třídnických hodin a konzultací pro II. stupeň, musí před vstupem odevzdat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem.
 • Po ukončení odcházejí žáci sami domů.

Další informace:

 • Pro vysvědčení přicházejí osobně pouze zdraví žáci bez známek virového onemocnění, zvýšené teploty apod.
 • Žáci si domů odnášejí také všechny školní potřeby a pomůcky.
 • Všechna nevyzvednutá vysvědčení budou uložena na vrátnici školy. Vyzvednout si je možno i o hlavních prázdninách v pracovních dnech vždy od 8 do 10 hod.

Menu