Přijímací řízení na SŠ – zápisové lístky, průběh

Informace pro zákonné zástupce žáků, kteří si dosud nevyzvedli zápisové lístky:

Zákonný zástupce žáka si může vyzvednout zápisový lístek na ředitelství školy proti podpisu ve dnech:

pondělí 27. 4. 2020, od 8.00 do 10.00 hod.

středa 29. 4. 2020, od 8.00 do 10.00 hod.

Zápisový lístek na střední školu odevzdává zákonný zástupce žáka do 5 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí.

Aktuální informace k letošnímu přijímacímu řízení na SŠ:

  • Termín jednotné přijímací zkoušky bude jen jeden (místo původních dvou). Uchazeči zkoušku konají ve škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Výsledky zkoušky se budou předávat na obě zvolené střední školy
  • Kritéria přijímacích zkoušek na SŠ zůstávají stejná (sledujte na webu příslušné SŠ)
  • Odvolat se proti nepřijetí nelze, žáci budou operativně přijati na uvolněná místa po uplynutí termínu na odevzdání zápisových lístků. Počet volných míst zveřejní příslušná střední škola na svém webu.

Seznamte se také s časovou osou přijímacího řízení na SŠ.