Zápis do 1. ročníku – elektronicky

Vážení rodiče,

chcete-li zapsat dítě do 1. ročníku naší školy, vyplňte tuto žádost o přijetí. Následně Vás budeme kontaktovat s dalšími pokyny a informacemi.

Na základě Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 se letošní zápis do 1. ročníku ZŠ uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole, proběhne tedy jen formální část zápisu. Z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru budeme upřednostňovat elektronickou formu žádosti.

Termín zápisu zůstává v naší škole stanoven na 1. a 2. dubna 2020.

K základnímu vzdělávání do 1. ročníku se zapisují všechny děti, které se narodily od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 (k datu 31. 8. 2020 dovrší věk 6 let). K zápisu se dostaví také děti, kterým byla odložena povinná školní docházka.

Budete-li při zápisu žádat o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/21, přineste s sebou:

  • doporučení  z:
    • pedagogicko-psychologické poradny nebo
    • speciálně pedagogického centra (školské poradenské zařízení);
  • a současně i doporučující stanovisko:
    • odborného lékaře (např. dětského)
    • nebo klinického psychologa.

Na vyřízení odkladu a doložení těchto dvou dokumentů naší škole je zákonem stanoven termín do 31. května 2020.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Máte-li jakékoli dotazy k zápisu do 1. ročníku na naší škole, kontaktujte nás:


Další aktuality: