fbpx

Informace ke koronaviru

Aktuality
1,122

Vážení rodiče,

v souvislosti s doporučením Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostrava a pokyny Krajské hygienické stanice k eliminaci hrozeb způsobených koronavirem  Vás žádáme o spolupráci:

  1. Pokud jste s dětmi pobývali v rizikových oblastech se zvýšeným výskytem nákazy (Itálie, Jižní Korea, Čína…), neposílejte děti do školy preventivně po dobu 14 dnů od návratu a ponechte je v domácí karanténě. Neúčast žáka ve výuce z tohoto důvodu bude omluvena.
  2. V případě návratu z rizikové oblasti omezte kontakty s ostatními lidmi na minimum a ihned informujte vedení školy. Návrat z těchto rizikových oblastí také ihned ohlaste Krajské hygienické stanici v Ostravě na tísňovou linku 112.
  3. Vstup dalších osob do prostor základní školy, školní jídelny a školní družiny bude omezen na nezbytné minimum.

Nepožadujte prosím po zaměstnancích vstup do těchto prostor a zákaz respektujte! 

Děkujeme za respektování uvedených doporučení.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Důležité odkazy:

Další aktuality:
Menu