Dějepisná olympiáda 2019/2020 – výsledky školního kola

I v tomto školním roce 2019/2020 jsme se zapojili do dějepisné olympiády. Letos už probíhá 48. ročník a nese název: Dlouhé století se loučí.

A naši soutěžící si museli poradit s otázkami zaměřenými na historické události let 1880-1920. Nebylo to téma jednoduché a zvláště „osmáci“ měli nelehkou pozici, neboť toto období jsme v dějepise ještě neprobírali. A tak museli, a nejen oni, pečlivě studovat a hledat co nejvíce informací o tomto období.

A kdy vše proběhlo? V pátek 8. 11. 2019 se 8 žáků 8. ročníku a 8 žáků 9. ročníku pokusilo co nejúspěšněji zúročit své znalosti. Jak dopadli? Nejlépe si vedl Ondřej Dvořák z 8. B, který naši školu bude reprezentovat v okresním kole. Gratulujeme.

Za účast děkujeme všem zúčastněným a věříme, že se dozvěděli mnoho zajímavého a rozšířili tak své znalosti o tomto historickém období.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Lucie Kmošťáková

Menu