Beseda k zápisu do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že po novele školského zákona došlo ke změně termínu zápisu žáků k povinné školní docházce až na duben příslušného kalendářního roku, rozhodli jsme se nabídnout Vám možnost navštívit bezplatné setkání s odbornicí z Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě – Mgr. Vladimírou Bienerovou.

Společná beseda se uskuteční dne 9. února 2017 (čtvrtek) od 15.00 hod. ve školní klubovně LUKIN.

Témata:

  • termíny zápisu do 1. ročníku ZŠ po novele školského zákona, platná legislativa;
  • rozvoj grafomotorických dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku;
  • nácvik sluchového a zrakového vnímání;
  • odklad povinné školní docházky.

V rámci besedy budou zodpovídány konkrétní dotazy, případně je možná individuální konzultace.

V naší základní škole je stanoven termín zápisu dětí do 1. třídy ZŠ na 3. a 4. dubna 2017 (pondělí – úterý).

Těšíme se na setkání s Vámi!

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Pozvánka na besedu:

Menu