Cyklovýlet 6.A

V sobotu 4. 6. 2016 se uskutečnil dlouho plánovaný cyklovýlet žáků naší třídy 6. A s naším třídním učitelem Danem Fešárkem. Z monstrózní akce, kdy všichni žáci slibovali svou účast, se nakonec  vyklubal docela komorní výlet 5 chlapců – Petra Donovala, Petra Gondka s rodiči a bratrem, Jana Salgy, Michala Taška a Filipa Trojky. Menší počet rozhodně nebyl na škodu. Všichni dětští i dospělí účastníci cyklovýletu si zaslouží obrovskou pochvalu za ukázněnost, kterou po celou délku okruhu prokazovali. A nebyl to krátký výlet!

Trasa vedla od restaurace Dakota do Polanky nad Odrou, odtamtud jsme se vydali směrem na Starou Bělou a dále po cyklostezce na Proskovice a Košatku. Z Košatky jsme museli absolvovat asi dvoukilometrový úsek mezi rybníky do Jistebníku a odtud opět po cyklostezce až do Klimkovic. Na zahradě jednoho místního zemědělce jsme si mohli opéci buřty a občerstvit se, zakopat si a zaházet si létajícím talířem. Asi ve tři hodiny odpoledne jsme se pak vydali kratší trasou Z Klimkovic přes Polanku nad Odrou zpět k restauraci Dakota, kde jsme měli rozchod.

Celý cyklovýlet se však nesl také v duchu poznávacího výletu. Po cestě jsme odbočili k trojmezníku 3 obcí (Staré Bělé, Polanky nad Odrou a Proskovic), v Košatce jsme obdivovali pštrosy emu, v Jistebníku jsme se zastavili na občerstvení a v Klimkovicích jsme strávili čas opékáním buřtů, ježděním na traktoru a hrou. Ani cesta zpět se neobešla tak úplně bez zážitku. Připravil nám jej železniční přejezd v Polance nad Odrou,  který měl tak dlouho stažené závory, že se na obou stranách železničního přejezdu sjelo tolik cyklistů, kolik jich nebývá k vidění ani na Tour de France.

Celý cyklovýlet se skvěle vydařil – i díky luxusnímu počasí.  Dá se směle říci, že z toho, co jsme už s naším panem učitelem absolvovali, to byla absolutní špička a rozhodně se těšíme na další podobné akce.

Prohlédněte si fotografie z cyklovýletu.

Menu