Školní celebrity ve školním roce 2010/2011

Žáci si již tradičně mezi sebou ve spolupráci se svými třídními učiteli vybrali spolužáky, kteří byli na konci školního roku 2010/2011 oceněni jako vzorní žáci naší základní školy – tzv. školní celebrity. Kdo a proč se tedy stal školní celebritou? Kdo by se měl stát vzorem pro ostatní a kdo si zaslouží obdiv?

1.A – Barbora Babičová – kamarádské chování, výborný prospěch, pomoc třídnímu učiteli a spolužákům, zapojení do všech soutěží

1.B – Martin Poruba – kamarádské chování, výborný prospěch, sportovní úspěchy (nejlepší “pětibojař” třídy)

2.A – Hana Vašíčková – výborný prospěch, vzorné chování, zapojení do všech školních soutěží

2.B – Martina Kašparová – výborný prospěch, vzorné chování, kamarádské chování

3.A – Kristýna Gežová – výborný prospěch, vzorné chování, pomoc třídnímu učiteli

4.A – Zuzana Baranová – výborný prospěch, vzorné chování, pomoc třídnímu učiteli, zapojení do všech školních soutěží

4.B – Věra Vašíčková – reprezentace školy, výborný prospěch

5.A – Jana Vojcíková – reprezentace školy ve sportovních soutěžích

5.B – Kateřina Návratová – reprezentace školy ve sportovních soutěžích

6.A – Ondřej Gonsorčík – výborný prospěch, vždy ochotný spolupracovat, reprezentace školy v orientačním běhu

6.B – Barbora Černá – výborný prospěch, práce pro třídu a ochota pomáhat spolužákům, reprezentace školy

7.A – Adéla Moravcová – za reprezentaci školy ve sporovních soutěžích, práce pro třídu a třídního učitele, výborný prospěch

7.B – Filip Hrušovský – reprezentace školy, spolehlivost, stoprocentní účast na akcích turistického kroužku

8.A – Patrik Rakošán (za výbornou reprezentaci školy v krajské dějepisné olympiádě, 1. místo ve škol. kole zeměpisné olympiády, účast ve školním kole olympiády z ČJ a AJ) a Jan Černý (úspěšná reprezentace v okresním kole matematické olympiády, úspěšný řešitel  okresního kola Pythagoriády, účast v školním kole olympiády v Ze a ČJ)

8.B – Jakub Labaj – za práci pro třídu a pomoc třídnímu učiteli

8.C – Marie Zouvalová – za ochotu a pomoc spolužákům

9.A – Michaela Poláková – práce pro třídu

Menu