Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

V rámci podpory rozvoje čtenářské a mediální gramotnosti v projektu Mluvím, čtu, rozumím IV financovaného z rozpočtu Statutárního města Ostrava nás začátkem června přijela navštívit oblíbená spisovatelka dětských knih, paní Zuzana Pospíšilová.

Pro žáky si připravila poutavou besedu nejen o svých knížkách, ale zároveň je seznámila s tím, jak kniha vzniká, kdo se na ní podílí a co vše je potřeba udělat, než se vůbec dostane čtenářům do ruky.

Autorka dětem poutavě vyprávěla příběhy ze svých knih a přečetla jim také několik ukázek, přičemž vždy vzbudila jejich zvědavost a chuť dozvědět se, jak tento či onen příběh skončí. Své vyprávění doplnila zábavnými hádankami a přesmyčkami, na které žáci společně hledali odpověď.

Beseda byla pro žáky další motivací ke čtení a seznámení se se známou spisovatelkou pro ně bylo velkým zážitkem. V závěru všichni projevili zájem o četbu některého z titulů paní Pospíšilové, za což je odměnila věnováním jedné ze svých knížek do školní knihovny.

Mgr. Veronika Tkačuková