Modernizace učeben v ZŠ MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka – povinná publicita projektu

Název projektu: Modernizace učeben v ZŠ MUDr. Emilie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1

Číslo jednací: MMR-24846/2023-55/1

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001619

Program: Integrovaný regionální operační program

Priorita: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví