Charitativní vánoční akce 2022 – nadělovali jsme popáté

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

když jsme připravovali a vyhlašovali tradiční předvánoční Charitativní vánoční akci 2022, tajně jsme doufali, že se zapojíte stejně štědře jako v minulých letech (2021, 2019, 2018 i 2017).

O to větší pak byla naše radost, když jsme za celou školu, tedy za Vás za všechny, mohli v letošním roce předat rekordní částku 16 242 Kč, kterou jste věnovali pro pro azylový dům matek s dětmi (Centrum sociálních služeb Ostrava).

Prohlédněte si fotografie z předávání daru i nakoupených dárků.

Děkujeme vám

Mgr. Jana Gořulová