Proč nezačít kouřit a konzumovat alkohol!

Aktuality

V průběhu října i listopadu 2022 se ve třídách 8. a 9. ročníku uskutečnily preventivní programy na téma Prevence HIV a pohlavně přenosné choroby. Žáci se zapojili do her a prakticky si vyzkoušeli, jak se chránit před početím a pohlavními chorobami. Interaktivní besedu prezentovaly lektorky ze Zdravotního ústavu Ostrava.

Na tyto preventivní programy navázaly další programy pro třídy 6. a 7. ročníku, pro něž bylo připraveno téma Prevence kouření a užívání alkoholu (rizika související s kouřením a konzumací alkoholu). Motivačně by to mělo vést žáky k tomu, aby se rozhodli nekouřit a nezačít konzumovat alkohol.

Přečtěte si, jak toto téma vnímají samotní žáci:

  • Na začátku i na konci besedy jsme vyplnili dotazník o alkoholu, např. kolik lidí umře na alkohol (nehody, rvačky, nemoci způsobující alkoholismus aj.) Překvapilo nás, že si u některých případů osoba po konzumaci alkoholu nic nepamatuje…
  • V půlce interaktivní besedy jsme dostali speciální brýle simulující 2,5 promile alkoholu, což je těžká opilost (přibližně 8 piv). Naše koordinace pohybu často vedla k pádům i k nerovnosti chůze. S balónkem jsme se netrefili do terče. Tyto pohyby byly sice pro druhé úsměvné, ale kdybychom použili dopravní prostředek (auto, kolo, koloběžku aj.), nemuselo by to dopadnout šťastně. Neradi bychom byli účastníkem dopravní nehody.
  • Uvědomili jsme si, jak nadměrná a pravidelná konzumace alkoholu způsobuje nemoci vnitřních orgánů a může vést až k smrti.
  • Dozvěděli jsme se o rakovinotvorných látkách způsobujících nemoci a o nikotinu vedoucím k závislosti kouření, kdy je mozek zcela ovládán nikotinem. Jak je těžké přestat kouřit.
  • Paní lektorky ze Zdravotního ústavu nám otevřely oči a ukázaly negativní dopad těchto závislostí. A to jeden z důvodů, proč nezačneme kouřit a konzumovat alkohol.

David Sýkora, Klára Andrzejaková, VII. C

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Pavlína Zátopková

Další aktuality: