Moravskoslezský matematický šampionát

Dne 20. 10. 2022 se na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě uskutečnil 19. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu.

V letošním roce se v kategorii 9. ročníků zúčastnilo 61 čtyřčlenných družstev. V této kategorii naši školu reprezentovala čtyři družstva:

  • IX.A – Michal Chytil, Jan Glumbík, Tomáš Kořenek, Adam Vrážel
  • IX.B – Laura Kračmarová, Nicol Kotasová, Hana Kozáková, Tuan Anh Ly
  • IX.C – Tomáš Hlavička, Milan Kantor, Adam Kovář, Hana Vejmolová
  • IX.D – Barbora Kantorová, Klára Kochová, Olívie Kochová, Lucie Mockovčiaková

Žáci si vyzkoušeli práci v týmu při řešení komplikovanějších slovních úloh a za účast obdrželi upomínkové předměty.

Ing. Veronika Ježíková