Schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče,

schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku se uskuteční dne 30. listopadu 2021 v 16 hodin – on-line (pozvánky byly žákům zaslány do školních e-mailů).

Schůzka se bude týkat:

  • aktuálních termínů přijímacích zkoušek na střední školy;
  • vyplňování přihlášek na střední školy;
  • zápisových lístků;
  • odvolání;
  • dalších aktuální témat.

Další informace získáte u výchovných poradkyň školy.

Pozvánka: