Logická olympiáda 2021 – velký úspěch pro Vojtu Piterku

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Výsledky školního kola:

  1. Vojtěch Piterka (IX.A) – postup do krajského kola
  2. Magdaléna Frindtová (VI.A)
  3. Kateřina Němečková (IX.A)
  4. Rozálie Kamrádová (VI.A)
  5. František Vlaškovský (VI.A)
  6. Vanda Švůgrová (VIII.C)
  7. Hana Vejmolová (VIII.C)
  8. Markéta Janebová (VI.A)
  9. Laura Kračmarová (VIII.B)
  10. Michal Chytil (VIII.A)

V krajském kole Logické olympiády 2021, která se konala dne 5. listopadu 2021 na VŠB-TU v Ostravě, se Vojtěch Piterka (IX.A) umístil na skvělém 26. místě z 55 soutěžících. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Ing. Šárka Onderková

Diplom: